W imieniu Zarządu, pracowników, trenerów i zawodników GKS "Bełchatów" SSA życzymy wszystkim, aby ten świąteczny czas był okresem radości, spokoju i natchnienia.

Wyrażamy także nadzieję i życzenie dla wszystkich, którym klub jest bliski, by nowy rok dostarczył jak najwięcej pozytywnych wrażeń, dobrych wiadomości, sukcesów i warunków do spokojnej pracy z korzyścią dla polskiej piłki nożnej i zapasów.